قابل توجه کلیه شرکت های فعال در حوزه آسانسور ، شرکت نوین کیا تک در نظر دارد به منظور افزایش فروش و خدمات بهتر و سریع تر در سطح کشور،  از تعدادی نماینده فعال ثبت نام بعمل آورد . لذا متقاضیان می توانند از طریق آدرس پست الکترونیک novinkiatech@gmail.com نسبت به مشخصات خود اقدام نمایند و پس از تائید اطلاعات اولیه با متقاضی نمایندگی تماس گرفته خواهد شد.
فروش زیباترین، مدرنترین و لوکس ترین پنل های شستی آسانسور