• نمایشگر سگمنت LED سفید عمودی 

    طبقه آسانسور

  • نمایشگر سگمنت LED قرمز عمودی 

    طبقه آسانسور

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی

رنج وسیع ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۳۰ ولت

ابعاد کلی

۱۰۷ میلیمتر در ۵۱ میلیمتر در ۶ میلیمتر

اندازه صفحه نمایش

حداقل ۶۹ میلیمتر در ۳۸ میلیمتر

رزولوشن صفحه نمایش

۲۲ سگمنت

ظاهر صفحه نمایش

سگمنت های پور نور و درخشان سفید یا قرمز

نام ورودی ها

۲۴v, A, B, C, D, E, F. G, ۱۰, -, UP, DN

مشخصات ورودی ها

پارالل سون سگمنتی

حالت کم نور

فاقد حالت کم نور در مواقع بیکاری آسانسور

سایر ملاحظات