• نمایشگر سگمنت ساده آبی یا قرمز عمودی 
    طبقه آسانسور

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی

رنج وسیع ولتاژ ورودی ۱۸ تا ۳۰ ولت

ابعاد کلی

۱۲۷ میلیمتر در ۵۷ میلیمتر در ۱۴ میلیمتر

اندازه صفحه نمایش

حداقل ۱۰۰ میلیمتر در ۲۳ میلیمتر

رزولوشن صفحه نمایش

۱۰ سگمنت

ظاهر صفحه نمایش

سگمنت های پور نور و درخشان آبی یا قرمز

نام ورودی ها

۲۴v, A, B, C, D, E, F. G, -, UP, DN

مشخصات ورودی ها

پارالل سون سگمنتی

حالت کم نور

فاقد حالت کم نو در مواقع بیکاری آسانسور

سایر ملاحظات