• ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد متوسط تا ۳۰۰ متر در فضای باز 
  RT۳

 • ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد متوسط تا ۳۰۰ متر در فضای باز 
  RT۲

 • ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد بلند تا ۱ کیلومتر در فضای باز 
  RT۱

 • ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد متوسط تا ۳۰۰ متر در فضای باز 
  RT۶

 • ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد متوسط تا ۳۰۰ متر در فضای باز 
  RT۵

 • ریموت کنترل رادیویی RF آسانسور
  برد متوسط تا ۳۰۰ متر در فضای باز 
  RT۴

شـرکت نوین کیا تک بهمراه سیـستم ریـموت کنترل رادیویی، طیـف کاملی از ریموت کنتـرل ها را در 2 فرکانس 315 و 433 مـگاهرتز با برد های مختـلف تا 1 کیلومتر ارائه می نماید که موارد استفاده متفاوتی دارد. در هنگام تهیه این محصول، تیم فنی شرکت، مشاوره کاملی برای انتخاب بهترین ریموت کنترل را ارائه می نماید.