• پیاده آیفون (اینترکام) BST روی پنل های تاچ داخل کابین آسانسور

روش دیگر پیاه سازی اینترکام (آیفون) برای پنـل های شستی کابین، قرار دادن آن در پشـــت استیل بصورت توکار با دریچـه شیـار دار و در نظر گرفتـن یک دکمــه برای آن است. قسمت دوم  آیفـــون که گوشی آن می بـاشد می تواند روی سقف آسـانسور، موتور خانه، ته چاه یا در نگهبانی (لابیــمن) نصــب گردد. این آیفون نیاز به دو سـیم برای سـیم کشـی دارد که بنام های Audio و GND هستند. تغذیه 12 ولت بایستی به قسمت گوشی متصل گردد.

  • آیفون استاندار آسانسور BST