• تلفن توکار اضطراری آسانسور TL۱۰۱V

نمونه عمـودی تلفن افقی TL۱۰۱H تلفن TL۱۰۱V نام دارد که مشخصات فنی کاملا مشــابه آن است. برای آشنایی بیشتر با مشخصـات و قابلیت های این تلفن عمودی، به توضیـحات تلفن TL۱۰۱H مراجعه نمایید. قبل از سفارش به جـانمایی و ترتیب کلیـد ها روی صفحه کلید تلفن دقت شود.