• تلفن توکار اضطراری آسانسور TL۱۰۰

ایـن تلفن مشـابه تلفن TL۱۰۱H است و فقـط ابعاد متفـاوتی (۱۳.۵ در ۷ در ۲.۸ سانتیمتر) نسبت به آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مشخصـات و قابلیت های این تلفن، به توضیـحات تلفن TL۱۰۱H مراجعه نمایید.