• مبدل (مودم) تلفن سیم کارت به خط ثابت آسانسور

شــرکت نوین کیا تک، برای ســاختمان هـایی که بنا به هر دلیلی نمی توانند خط تلفن ثابت تهیه نمایند، مبــدل (مودم) هایی را ارائــه می نمایـد که با استـــفاده از یک ســیم کارت می توانند مشـکل خط تلفن را حل نمایند. این مبـــدل ها حتما بایستی در بالا و در موتور خانه که امـــکان آنتن دهی موبایل فراهم است، قرار بگیرند و مانند خطوط تلفن ثابت، فقط با دو سیم به کابین آســـانسور مرتبط می گردند. صــدای بوق آزاد، صـدای زنگ تلفن، کالـر آیـدی و تغذیه از طریق آداپتور همراه و یا برق ۱۲ ولتی آسانسور از مهمترین مزایای این مبدل ها محسوب می گردد.