• پیاده سازی تلفن اضطراری آسانسور با درب لولایی - مگنتی روی پنل شستی استیل داخل کابین آسانسور

  • گوشی تلفن دیواری
    کابین آسانسور

یکـی دیگـــر از روش های تجهیـز و پیاده سـازی تلفـن اضطراری آسانسور روی پنل شستی کابین، ایجاد درب لولایی - مگنتی است. پنـل هـای کــابینی که این مـدل تلفن را دارند دارای دریچه ای زیر کلیدهای آسانسور می باشــند. ایـن دریچه از جنـس بدنـــه استیل پنــل شستی بوده و عبارت Emergency phone و علامت گوشی تلفن بشکل زیبایی روی آن حکاکی لیزر گردیده اســت. همچنین برای اســـتفاده آســـان از تلفـن، این دریچه دارای دو لولا و یک مگنت می باشد و گوشی در پشــت دریچه نصب می گـــردد و با فشـــار دادن این دریچه، درب آن باز شده و گوشی تلفن بیرون آمـده و در دسترس قرار می گـــیرد. این نحوه ی پیاده سازی تلفن، روشی استـــاندارد، اصولی و زیبا در تمـام دنیا می باشد که شـــرکت نوین کیا تک به مشــتریان خود پیشنهاد می نماید.
پشت این درب، دو نوع تلفن قابل نصب است:

- تلفن ساده دیواری (اصطلاحا آیفونی)
- تلفن توکار TL۱۰۱V

استفـاده از تلفن TL۱۰۱V باعث می شود که بــاکس گالوانیزه توکار پشت پنل شستی به مراتب کم عمق تر گردد.

  • تلفن اضطراری توکار کابین آسانسور 
    TL۱۰۱V