• مبدل پارالل به سریال نمایشگر آسانسور

یکی از روش های سیم کشی نمایشگر های آسانسور، سیم کشی سریال است. نمایشگر هایی که ورودی سریال دارند برخلاف نمایشگر های ورودی پارالل، فقط احتیاج دو سیم جهت ارتباط با تابلــو فرمان یا کارکدک را دارند. برای نمـــایشگر ورودی پاراللی (سون سگمنتی) نیاز به حدود ۱۰ سیـم یا حتی بیشتر وجود دارد که این تعداد سیسم علاوه بر هزینه، زمان عیب یابی را نیز بیشتر می کنند. بیشتر نمایشگر های ریزشی، LCD رنگی و ... که بصورت اصولی طراحی و تولید گردیده اند و از این روش ارتباطی بهره می برند نیاز به دستگاه مبدل پارالل به سریال دارند.

این دستگاه برد مبدل، ورودی و خروجی های زیر را دارد:

- ۲۴+ و GND: ورودی تغذیه ۲۴ ولتی
- A, B, C, D, E, F, G, -, b, P, ۱۰, ۲۰, UP, DN, DO, OVL: ورودی های ارتباطی با تابلو فرمان یا کارکدک
- S۱, S۲: خروجی سریال که به نمایشگرهای کابین و یا طبقات سیم کشی می شود.

ابعاد این دستگاه ۱۳.۵ در ۶ در ۱.۹ سانتیمتر می باشد.