• برد تابلو فرمان آرکل IO-۰۲۱۰

        • برد تابلو فرمان آرکل IO-۰۲۱۰

        • برد تابلو فرمان آرکل CPC-T

بدلیل تسلط و دانش تیم فنی شرکت نوین کیا تک به مسائل سیم کشی تابلو فرمان آسانسور، این آمادگی وجود دارد که انواع پنل های شستی آسانسور بصورت تاچ/تاچلس یا کلید فشاری مجهز به کاملترین نمایشگر ها و سیستم های کنترل دسترسی برای پک های آسانسور وارداتی یا تابلو فرمان های وارداتی طراحی و ساخته شود که برای نمونه می توان به تابلو های آرکل اشاره کرد.