• پنل لمسی کنترلر مرکزی با اینترکام مبتنی بر LCD تاچ خازنی ۱۰ اینچی 
       خانه هوشمند

      • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

      • توضیحات بیشتر
      • پنل لمسی کنترلر مرکزی با اینترکام مبتنی بر LCD تاچ خازنی ۸ اینچی 
       خانه هوشمند

      • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

      • توضیحات بیشتر
      • پنل لمسی کنترلر مرکزی با اینترکام مبتنی بر LCD تاچ خازنی ۷ اینچی 
       خانه هوشمند

      • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

      • توضیحات بیشتر
      • پنل لمسی کنترلر مرکزی بدون اینترکام مبتنی بر LCD تاچ خازنی ۶ اینچی 
       خانه هوشمند

      • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

      • توضیحات بیشتر