• طراحی و ساخت انواع پنل های شستی
    کابین و طبقات آسانسور برای تابلو فرمان آرکل

  • توضیحات بیشتر

شرکت نوین کیا تک، قابلیت ها و قطعات بیشتری در این حوزه دارد که که علاوه بر دسته بندی های قبلی در این بخش معرفی می گردد.